Anjers

Ons anjerseizoen loopt van eind april tot begin november. Wij zijn gespecialiseerd in het telen van een breed en vernieuwend sortiment. Ons anjerseizoen is te verdelen in vier stappen:

  1. Voorbereiding en planten.
  2. Groei en gewasverzorging.
  3. Oogsten, verkoopklaar maken en gewasverzorging.
  4. Rooien en kassen voorbereiden op het sneeuwballen seizoen.

Stap 1:

Nadat het sneeuwballenseizoen is afgelopen worden de teeltbakken met daarin het grondsubstraat ontsmet d.m.v. grondstomen. Tijdens het grondstomen worden alle schadelijke bodemorganismen op een milieuvriendelijke manier gedood. Als het substraat weer steriel is voegen wij organische mest en nieuw, positief bodemleven toe in korrelvorm. Eventueel wordt het substraat aangevuld met iersveen, kokos en groencompost. Dit alles wordt door het bestaande substraat gemengd. Vervolgens wordt de kas verder ingericht met gewassteunmateriaal en het watergeefsysteem.

   

Stap 2:

Ongeveer 2 weken na het planten wordt gestart met het toppen van de planten. Hierna volgt de uitloop fase en gaan de planten verder groeien. Gedurende deze periode bestaan de teeltwerkzaamheden uit diverse gewasverzorging en kunnen we in deze periode diverse onderhoudswerkzaamheden uitvoeren op ons bedrijf. Vanaf half juli beginnen we met de eerste pluiswerkzaamheden van de snelste soorten.

      

Stap 3:

Vanaf begin augustus starten we met oogsten van de eerste anjers en blijven we ook pluizen. Na het oogsten worden de anjers voorbehandeld volgens de geldende regels, dit is om de anjers te beschermen tegen ethyleengas. Dit gas komt bijvoorbeeld vrij bij rijpend fruit en versnelt het verouderingsproces bij anjers met als gevolg een kortere houdbaarheid. Na de voorbehandeling worden de anjers gesorteerd in drie sorteringen en verkoop/veilingklaar gemaakt.

  veilingklaar-maken-van-de-a  

Stap 4:

Begin november wordt begonnen met het rooien van het leeg geoogste anjergewas. Dit doen wij d.m.v. afzagen van de planten en ze uit de kas te brengen. Vervolgens wordt het gewas gehakseld en door derden gecomposteerd. Wanneer de kassen leeg zijn worden ze van binnen gereinigd en klaar gemaakt voor het sneeuwballenseizoen.