Bedrijfshistorie

Op de huidige locatie aan de Oosteinderweg in Aalsmeer is ons bedrijf begin 1900 gestart. Mijn overgrootvader (Jacob Oor) begon toen met de teelt van Seringen en Chrysanten. Rond 1935 starte hij met de teelt van de eerste snij-anjers. De Anjers (Dianthus) vormen nog steeds één van de pijlers onder Mediaverdi.

     

 

In 1958 heeft mijn grootvader (Jan Buis) het bedrijf overgenomen van zijn schoonvader. Hij heeft zich toen verder gespecialiseerd in de teelt van Seringen en grootbloemige Anjers. Rond 1965 heeft hij afscheid genomen van de seringenteelt en is hij verder gegaan met grootbloemige Anjers en Forsythia. De anjers werden geteeld als een 3-jarig gewas op een grondsubstraat los van de ondergrond. Deze grond werd in de kas in gemetselde bakken gereden en na drie jaar weer vervangen. Dit werd gedaan vanwege de gevoeligheid van anjers voor parasitaire bodemschimmels (fusarium). Tegenwoordig gebruiken wij nog steeds hetzelfde teeltsysteem (gemoderniseerd), echter nu wordt de grond niet vervangen maar gestoomd tegen plantenziekten en daarna bijgevuld (indien nodig)met kokos en groencompost. De Forsythia teelt is een tweejarige buitenteelt net als de seringen. De eerste jaren heeft hij deze buiten geoogst. Ze konden dan pas vanaf eind januari verkocht worden. Door jarenlang experimenteren en proeven nemen lukte het d.m.v. winterrust doorbreking de eerste Forsythia’s al begin december op de markt te krijgen. De kennis die hiermee is opgedaan, daarvan hebben we nu nog steeds profijt.

forsythia thuis2.jpg       

 

In 1971 heeft mijn vader (Coos Buis) het bedrijf overgenomen. Sinds die tijd zijn wij bekend bij onze klanten onder de naam Mediaverdi. Mediaverdi is de afkorting van MEtDIAnthus (anjers) VERDIend. Dit geeft dus gelijk aan welke teelt door de jaren heen belangrijk voor ons is geweest. In deze periode werden er hoofdzakelijk rode, witte en roze grootbloemige Anjers geteeld. Begin jaren tachtig is hij overgeschakeld van grootbloemige Anjers naar trosanjers. De trosanjers hadden als voordeel dat deze een stuk minder arbeid nodig hadden. Hierdoor ontstond de mogelijkheid om de Forsythiateelt uit te breiden.

   

 

In 1997 ben ik (Johan Buis) toegetreden tot het bedrijf en zijn wij sindsdien Mediaverdi vof. Samen met mijn beide ouders, vrouw en zoon staan wij nu achter Mediaverdi. Zoals de geschiedenis leert is er bij elk toetreding van een opvolger een teelt wisseling. Zo ook deze keer. Wij zijn vanaf 1997 overgegaan op de teelt van Viburnum opulus ’Roseum’ (sneeuwbal). Dit is net als Sering en Forsythia een snijheester waarvan wij de in bloeigetrokken bloemen oogsten. Echter de sneeuwbal produceert elk jaar bloeibare takken in tegenstelling tot Sering en Forsythia die elke twee jaar bloemtakken produceren. In de kassen telen wij tegenwoordig weer grootbloemige Anjers. Wij planten nu alleen elk jaar nieuwe en exclusieve soorten. Deze nieuwe soorten selecteren wij elk jaar uit +50 nieuwigheden die wij aangeleverd krijgen van diverse veredelaars wereldwijd.

Na deze uiteenzetting van onze historie en ontwikkelingen bij ons, hopen wij dat onze bloemen bij u als klant of consument net zo’n warm en gelukkig gevoel geven als dat wij hebben voor Mediaverdi.